Kevätseminaarissa löydettiin ratkaisut asunnottomuuden poistamiseen

  • 28.4.2023
  • Uutinen
  • Asunnottomuus, Asunnottomuusohjelma, Asunto ensin, Kevätseminaari, Verkostokehittäjät, Y-Säätiö

Hallitusneuvotteluiden alla Asunto ensin Verkostokehittäjien kevätseminaarissa syvennyttiin ajankohtaisiin kysymyksiin asunnottomuuden poistamisen tulevaisuuden näkymistä. Teemaa käsiteltiin eri näkökulmista päivän puheenvuoroissa sekä paneelikeskustelussa. Seminaarin yhteydessä julkaistiin lisäksi kannanotto, jonka allekirjoittajat haluavat tulevalle hallituskaudelle asunnottomuuden poistamiseen tähtäävän asunnottomuusohjelman.

Asunnottomuuden poistaminen on mahdollista

Y-Säätiön entinen toimitusjohtaja ja Tampereen yliopiston työelämäprofessori Juha Kaakinen esitteli seminaarissa ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä asunnottomuuden poistamisesta. Selvityksen perusteella asunnottomuuden poistaminen tulevan hallituskauden aikana on mahdollista. Asunto ensin -mallin mukaista työtä on jatkettava ja kehitettävä sekä vahvistettava ja rakennettava uudenlaista kumppanuutta ja yhdessä tekemistä erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.

Selvitystyössä korostui tarve asunnottomuusohjelmalle, joka vahvistaisi koordinaatiota ja rahoitusta asunnottomuutta ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen. Kehittämiskohteita ovat muun muassa tilapäisasumisen rajoittaminen ja panostaminen pysyviin asumisratkaisuihin. Puheenvuorossaan Kaakinen painotti yhtäältä ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ja toisaalta hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön merkitystä asunnottomuuden poistamisessa.

Rinnekotien palveluliiketoiminnanjohtaja Tuija Åstedt esitteli omassa puheenvuorossaan kokemuksia Asunto ensin -mallista. Asunto ensin -mallin vahvuudeksi on Rinnekodeilla tunnistettu sen vahva arvopohja – malli perustuu ihmisarvon puolustamiseen. Tuki räätälöidään aina yksilön tarpeista lähtien ja tukea tarjotaan joustavasti.

Liikkuvan työn roolista asunnottomuustyössä kertoi Satakunnan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujohtaja Matti Järvinen. Liikkuvalla LiiTu-työllä on saatu hyviä tuloksia ja malli on havaittu todella vaikuttavaksi. Olennaista on asiakkaiden tavoittaminen oikea-aikaisesti, ennen kun asumisen haasteet johtavat asunnottomuuteen. LiiTu-työssä konkretisoituu asumisen tuen merkitys elämän muillakin osa-alueilla. Monet asiakkaat ovat päässeet eroon päihdeongelmista, kun itsenäinen asuminen on saatu sujumaan tuen avulla.

Asunnottomuuden poistamisen tulevaisuuden näkymiä pohdittiin paneelikeskustelussa, jossa keskustelijoina oli Vasemmistoliiton Jussi Saramo, Kriminaalihuollon tukisäätiön Sanna Sunikka sekä Satakunnan hyvinvointialueen Matti Järvinen.

Kannanotto asunnottomuusohjelman puolesta

Seminaarin yhteydessä julkaistiin kannanotto, jossa vaaditaan seuraavaan hallitusohjelmaan asunnottomuusohjelmaa ja nostetaan esiin keskeisiä toimenpiteitä, joita asunnottomuuden poistaminen vaatii. Kannanoton allekirjoittaneet asumisen ja asunnottomuuden toimijat ja asiantuntijat näkevät, että asunnottomuusohjelman tavoitteeksi on asetettava asunnottomuuden poistaminen. Asunnottomuusohjelmilla on Suomessa saavutettu erinomaisia tuloksia, joiden taustalla on ennaltaehkäisy sekä Asunto ensin -malli.

Asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvä toimintakenttä on ollut muutoksessa viime vuosina. Soteuudistuksen myötä on syntynyt uusia toimijoita ja erityistä tukea tarvitsevien asunnottomien palveluiden järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueiden vastuulle. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja asunnottomuustyön turvaamisen kannalta toimijoiden yhteistyön sujuvuus on ratkaisevaa. Asunnottomuusohjelmalla pystyttäisiin varmistamaan, että asunnottomuus pysyy Suomessa laskusuunnassa ja asunnottomuus pystytään poistamaan.

Päivän esitykset:

Tarvittavat toimenpiteet asunnottomuuden poistamiseksi – Juha Kaakinen

Liikkuva tuki asunnottomuustyössä – Matti Järvinen

Miksi Asunto ensin -malli toimii? – Tuija Åstedt