Keikkatyö on innostanut Y-Säätiön asukkaita

  • 11.6.2019
  • Uutinen

Y-Säätiö välittää Treamer-sovelluksen kautta työtehtäviä asukkailleen. Puolen vuoden aikana on tehty reilusti yli 200 työkeikkaa. Palkan voi ohjata suoraan vuokranmaksuun.

Y-Säätiön kehittämä työn ja asumisen yhdistävä työllistymisohjelma on nimeltään Uuras.

Ohjelman kautta säätiö auttaa asukkaitaan löytämään työtä ja tukee sitä kautta asukkaiden hyvinvointia. Uuras välittää muun muassa keikkaluontoisia työtehtäviä Treamer-sovelluksen kautta.

Digitaalista henkilöstöpalvelua tarjoava Treamer ja Y-Säätiö-konserni aloittivat yhteistyön, kun säätiössä haluttiin löytää mahdollisimman helppo tapa tarjota töitä omille asukkaille. Töitä tarjotaan sekä Y-Kotien että M2-Kotien asukkaille.

”Treamerissä meillä on asukkaiden pooli, joihin voimme olla helposti yhteydessä ja löytää keikkaluontoisille tehtäville tekijät”, sanoo Tia De Godzinsky, Y-Säätiön yritysyhteistyön kehittäjä.

Y-Säätiön Uuras-tiimi auttaa asukkaita löytämään työtehtäviä. Vasemmalta Tia De Godzinsky, Mervi von Gruenewaldt ja Eero Untamala. Kuva Sampsa Kettunen.

Yli 200 työtehtävää hoidettu

Y-Säätiö-konsernin asukkaita on poolissa tällä hetkellä yli 50. Puolen vuoden aikana erilaisia lyhytaikaisia työtehtäviä on ollut jo reilusti yli 200.

Tehtävät ovat olleet muun muassa käännöstöitä, postitusta, taloushallintoon liittyviä töitä, litterointia, lumitöitä, arkistointia ja tapahtumatuotannoissa työskentelyä.

Treamer-sovelluksessa Y-Säätiön asukkaat tunnistaa siitä, että he kuuluvat Y-Tekijät-ryhmään. ”Treamerissa työntekijöiden saama palaute on avoimesti nähtävillä. Meidän asukkaamme ovat saaneet erinomaisia arvosteluja”, De Godzinsky sanoo. ”Pyrimmekin jatkossa viemään asukkaidemme osaamista myös yhteistyökumppaneiden suuntaan.”

Toukokuusta lähtien Treamerin kautta tehdyistä töistä saadun palkan on voinut ohjata suoraan vuokranmaksutilille. Treamer kehitti tämän toiminnon sovellukseen Y-Säätiön aloitteesta.

”Työmarkkinoilla tarvitaan uudenlaista ajattelua. Yhteistyö Y-Säätiön kanssa edustaa avointa ja oikeudenmukaista maailmaa, jossa annetaan mahdollisuus tehdä parhaansa. Kun työtehtäviin osallistumisesta tehdään tarpeeksi helppoa, töitä tehdään mielellään”, kertoo Peter Sazonov, Treamerin toimitusjohtaja.

Lue lisää Y-Säätiön Uuras-työllistymisohjelmasta