Asunto ensin, tukea ja neuvontaa seuraavaksi

  • 24.2.2020
  • Blogi

Jos matkalla omaan kotiin on ollut isoja haasteita, pelkät avaimet kädessä eivät riitä. Vaarana on, että asunto lähtee alta häiriöiden tai maksuvaikeuksien vuoksi, bloggaa asumisneuvonnan tiiminvetäjä Anu Rantanen.  

Suomalaisen Asunto ensin -periaatteen mukaan ihmisellä on oikeus omaan kotiin ilman vaatimuksia työ- tai opiskelupaikasta, tuloista tai päihteettömyydestä. Ideana on, että vasta kun ihmisellä on oma koti, hän voi pystyttää elämän muita peruspilareita. Mutta jos matkalla omaan kotiin on ollut isoja haasteita, pelkät avaimet kädessä eivät riitä.

Ensimmäisessä omassa kodissaan asuvalle nuorelle tai pidempään asunnottomuutta kokeneelle vaikkapa siivoamiseen tai kodista huolehtimiseen liittyvät asiat voivat olla täysin vieraita.

Yksinäisyys tai uusi elämäntilanne saattaa myös ahdistaa, koska elämä pitää ikään kuin opetella uudelleen. Vanhoihin kavereihin ei ole ehkä enää syytä pitää yhteyttä. Velkojen kertyessä pelätään myös ottaa yhteyttä vuokranantajaan. Asunnon menettäminen tarkoittaisi, ettei kohta olisi tukikohtaa, josta käsin maksaa muitakaan laskuja.

Asumisneuvojat toimivat matalalla kynnyksellä

Y-Säätiön asumisneuvontaan on matala kynnys ottaa yhteyttä, sillä emme ole viranomaisia. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta. Meihin otetaan tavallisimmin yhteyttä vuokranmaksuvaikeuksissa tai silloin kun jokin häiritsee asumista, esimerkiksi naapurin metelöinti.  

Olemme myös auttaneet asumisneuvonnassa muun muassa asukkaita, joilla on paljon vuokravelkaa ja tulotasoon nähden liian kallis asunto. Vuokraveloista tehdään pitkä maksusuunnitelma ja asukkaalle etsitään hänen taloudelliseen tilanteeseensa paremmin sopiva asunto.  

Häätöjä 17 prosenttia vähemmän viimeisen kahden vuoden aikana.

Näin ehkäistään häätö ja saadaan asukkaan asuminen kestävälle pohjalle. Asukkaalle oleellista on pyytää apua heti, kun ongelmia on näköpiirissä. Mitä aikaisemmin, sitä enemmän asumisneuvonnalla on mahdollisuuksia puuttua ja auttaa. 

Me Y-Säätiössä haluamme, että jokaisella on pysyvä oma koti. Koska yhteiskunnallisena, arvopohjaisena toimijana emme tavoittele voittoa, meillä on mahdollisuus joustaa maksuajankohdassa ja auttaa myös vuokranmaksuvaikeuksissa.  

Häätö on viimeinen vaihtoehto

Ohjaamme ottamaan yhteyttä myös muihin luotettaviin tahoihin, jotta ihminen ei menettäisi kotiaan vaikeuksien ilmetessäHäädön täytyy olla vihoviimeinen vaihtoehto, kun kaikki muut kivet on jo käännetty.  

Olemme onnistuneet ennaltaehkäisevän otteen ansiosta vähentämään häätöjä 17 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Työtä on silti vielä paljon tehtävänä.  

Joskus asukkaista saattaa tuntua, että tilanne on toivotonvelkaa on kertynyt jo paljon tai tuntuu siltä, ettei asumisrauhaa voi omaan kotiin mikään enää palauttaa. Mielestäni toivotonta tilannetta ei ole. Aina voidaan tehdä jotain yhdessä 

Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattuna, että asumisneuvonnasta tulisi tehdä lakisääteistä. Tämä on oleellista, sillä pelkkä asunnon saaminen ei riitä. Asukkaan tulee saada tarvitsemansa palvelut ja tuki alusta saakkajotta asuminen jatkuu ja onnistuu.