Asunnottomuuden poistamisen rohkea suunnannäyttäjä − Y-Säätiölle uusi strategia

  • 24.8.2020
  • Uutinen

Strategia nojaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikilla toimilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tähtäimessä on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Y-Säätiön perustehtävänä on turvata, että jokaisella Suomessa on koti. Säätiön uusi strategia kunnioittaa vahvasti tätä tehtävää.

”Tulevalla strategiakaudella rakennamme osaltamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa, joka ei unohda ketään. Pyrimme siihen, että kaikki tekomme arjessa osoittavat, että olemme asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä Suomessa ja kansainvälisesti”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Y-Säätiön perustehtävänä on turvata, että jokaisella Suomessa on koti.

Y-Säätiön strategia kiinnittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ohjaavat maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tästä syystä strategiakausi on poikkeuksellisen pitkä. YK:n tavoitteiden kautta Y-Säätiön kymmenelle vuodelle asetetut päämäärät ovat osa suurempaa kokonaisuutta.

Kolme kärkitavoitetta visualisoituna.

Strategiakaudella lähestytään hiilineutraaliutta

Strategiakauden aikana Y-Säätiössä keskitytään erityisesti kolmeen suurempaan tavoitteeseen:

  1. Haluamme, että Y-Säätiö-konsernin asukkaat voivat hyvin taloudellisesti ja sosiaalisesti. Keskitymme erityisesti asukkaidemme asumisen tukemiseen. Avainrooleissa ovat erinomainen asiakaspalvelu, viihtyisät ja hyvin hoidetut kodit sekä asumisneuvonta. Tarjoamme asukkaillemme strategiakaudella entistä enemmän tukea työllistymiseen Uuras-ohjelmamme kautta.
  2. Teemme töitä, jotta asunnottomuus poistuisi Suomesta kokonaan ja vähentyisi kansainvälisesti. Teemme tiiviisti yhteistyötä kaupunkien, kuntien ja järjestöjen kanssa. Viemme Asunto ensin -mallia maailmalle jakamalla asiantuntemustamme.
  3. Tähtäämme reiluun siirtymään kohti hiilineutraalia elämää.

Haluamme olla hiilineutraali toimija vuonna 2035. Tuemme asukkaitamme kestävässä asumisessa.

Nuorten haastajaryhmä sparrasi strategian tekoa

Strategiassa näkyy vahvasti henkilöstön kädenjälki. Strategiaprosessin eri vaiheissa kaikki y-säätiöläiset pääsivät kommentoimaan tulevaa strategiaa. Tärkeän panoksensa antoi myös alle 35-vuotiaista säätiöläisistä koostunut haastajaryhmä, joka haastoi strategiaa tehnyttä työryhmää.

”Y-Säätiöllä on säätiön arvoihin sitoutuneet työntekijät, jotka osallistuivat strategian tekoon vahvasti. Lähdemme koko porukka innolla kohti uutta strategiakautta”, Juha Kaakinen sanoo.

Tutustu Y-Säätiön strategiaan 2020-2030 (pdf)

Lue lisää blogista: Y-Säätiön uudessa strategiassa näkyy vahvasti henkilöstön kädenjälki