”Yhtä selviytymistä päivästä toiseen” – nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa

nuorten asunnottomuus Lahdessa

Lahden ammattikorkekoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Mari Hannikainen, Marjo Kallas ja Emma Peltonen ovat kartoittaneet nuorten asunnottomuusilmiötä Lahdessa. Työssä nostetaan esiin asunnottomien nuorten näkökulmia, mm. asunnottomuuden riskitekijöistä sekä kuinka asunnottomuutta voisi ennaltaehkäistä. Nuoret myös kertovat omia kokemuksiaan saamastaan avusta ja tuesta. Tavoitteena on saada nuorten asunnottomien ääni kuuluviin palvelujen kehittämisessä.