Women on the Border between Home and Homelessness: Analysing Worker–Client Relationship

Saija Turusen ja Riitta Granfeltin artikkeli Asunto ensin -mallin työntekijöiden ja asiakkaiden suhteesta ja sen erilaisista merkityksistä asumispolun eri vaiheissa. Aineisto koostuu teemahaastatteluista, joihin osallistui yhdeksän hajasijoitetussa asunnossa asuvaa naista ja kolme asumisyksikön työntekijää.

Työntekijät kokivat turhautuneensa hoitopolkujen epäjohdonmukaisuuteen eri palveluiden osalta. Hajasijoitetuissa asunnoissa asuvat asukkaat kokivat saaneensa riittävää tukea julkisista palveluista asumispolun tärkeissä vaiheissa. Riittävä tuki haavoittuvassa tilanteissa perustui tutkimuksessa käytetyssä naisten kokemuksista koostuvassa aineistossa luottamukselliseen suhteeseen työntekijän ja asiakkaan välillä.