Tilasta paikaksi, paikasta kodiksi. Paikan ja kodin diskurssit paikastaan siirrettyjen ihmisten kertomina

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella paikastaan siirrettyjen ihmisten kodille ja paikalle antamia merkityksiä sekä kodin tunnun ja paikkaan kuulumisen muodostumista heidän haastattelupuheessaan. Tutkimuskontekstina on erään suuren suomalaisen kaupungin keskustan läheisyydessä sijainneen asuinyhteisön purkaminen, jonka seurauksena alueen asukkaat menettivät kotipaikkansa. Alueen uudistamiseen tähtäävä tyhjentäminen ja sen aiheuttama asukkaiden pakkomuutto ovat tapausesimerkkejä gentrifikaatiosta ja ihmisten paikastaan siirtämisestä, ja tutkielma onkin eräänlainen pienoisotos laajemmasta gentrifikaatiota ja segregaatiota tarkastelevasta tapaustutkimuksesta. Tutkielman yhteiskunnallinen ja ajallinen relevanssi perustuvat gentrifikaation ja asunnottomuuden yhteydelle, josta myös tutkielman yhteiskunnallinen viitekehys rakentuu.