The homelessness monitor: England 2023

The homelessness monitor on pitkittäistutkimus, joka tarjoaa riippumattoman analyysin viimeaikaisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen vaikutuksista asunnottomuuteen eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Englannista, Skotlannista ja Walesista laaditaan erilliset raportit. Tämä 11. vuosiraportti on päivitetty selvitys siitä, millainen asunnottomuustilanne Englannissa on vuonna 2023. Selvityksessä tuodaan esiin myös esiin uusia suuntauksia ja ennustetaan joitakin todennäköisiä tulevia muutoksia, joilla on todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset asunnottomuuteen.