Taitava koti tukee nuorta arjen hallinnassa

Taitava koti -konsepti on järjestölähtöinen toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä nuoren arjessa selviytymistä ja tunnetta arjen hallinnasta. Konsepti perustuu Pohjois-Karjalassa vuonna 2015 päättyneeseen Taitava koti -hankkeeseen.

Taitava koti -konsepti on järjestölähtöinen toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä nuoren arjessa selviytymistä ja tunnetta arjen hallinnasta. Konsepti perustuu Pohjois-Karjalassa vuonna 2015 päättyneeseen Taitava koti -hankkeeseen.

Julkaisussa (2018) esitellään Taitava koti -hankkeen lähtökohtia, toteutustapaa sekä haasteita maakunnassa toimiville järjestöille. Lisäksi pohditaan konseptin tulevaisuuden näkymiä, kuntoutusta asunnottomuustyössä sekä neuvonta- ja ohjaustoiminnan mahdollisuuksia digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 15−29-vuotiaat nuoret, joiden arjessa selviytymistä vaikeuttivat esimerkiksi päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikosten tekeminen tai asunnottomuus.

Taitava koti -hankkeessa kehitettiin muun muassa oppimisympäristö ja selkokieliset Arjen pelikortit, joissa nuori voi kokeilla turvallisesti itsenäiseen elämään liittyviä valintoja.

Taitava koti muodostuu asumisen ohjauksesta sekä tuesta arjen hallinnassa ja työnhaussa. Konseptin ovat kehittäneet yhteistyössä kolme pohjoiskarjalaista järjestöä, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys (Josna), Pohjois-Karjalan Martat sekä Joensuun 4H-yhdistys.

Julkaisu: Rautiainen, Markku ja Halonen, Terhi (2018): Taitava koti -konsepti – Järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa arjenhallinnan vahvistamiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2018.