Päihdetyön mahdollisuudet asunnottomien asumisyksikössä

Hannu Suvanto on YAMK-opinnäytteessään kirjallisuuskatsauksen metodeilla kartoittanut asunnottomien asumisyksikön arjessa toteutettavia päihdetyön tapoja.

Hannu Suvanto on YAMK-opinnäytteessään Kun asunto ei riitä: päihdetyön mahdollisuudet asunnottomien asumisyksiköissä (2018) kirjallisuuskatsauksen metodeilla kartoittanut asunnottomien asumisyksikön arjessa toteutettavia päihdetyön tapoja.

Tiivistelmässä Suvanto toteaa, että tuloksia voidaan hyödyntää tuetun asumisen kehittämisessä. Toipumiseen pyrkivällä työllä on inhimillistä ja yhteiskunnallista merkitystä. Laadukkaat palvelut mahdollistavat kuntoutumisen itsenäiseen asumiseen ja ehkäisevät asunnottomuuden uusiutumista sekä päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja.