Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palvelutarpeet tuetun asumisen asumisyksikössä

Selvityksessä tarkastellaan asunnottomuudesta kärsineiden palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinputoamistilanteita asunto ensin -politiikkaa noudattavissa asumisyksiköissä eri puolella Suomea.

Asunnottomuutta ylläpitävien ja siihen johtavien tekijöiden, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien, hyvään ja riittävään hoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, käy ilmi Asunto ensin? Asunto vain? -selvityksestä. Selvityksessä tarkastellaan asunnottomuudesta kärsineiden palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinputoamistilanteita asunto ensin -politiikkaa noudattavissa asumisyksiköissä eri puolella Suomea.

Selvitys on EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattori Riikka Perälän tekemä.