Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja kuntoutusohjaus nuorten tuetussa asumisessa

Eija Tikander tarkastelee opinnäytetyössään oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksien näyttäytymistä pitkään asunnottomana olleiden nuorten keskuudessa.

Eija Tikander tarkastelee 2012 valmistuneessa opinnäytetyössään oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksien näyttäytymistä pitkään asunnottomana olleiden nuorten keskuudessa. Opinnäytetyö on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Samk).