Nuorten PAAVO -toimintamallin kehittäminen

Opinnäytetyössä tutkittiin moniongelmaisille nuorille tarkoitettua asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavaa Nuorten PAAVO -toimintamallia haastattelemalla asiakkaita ja työntekijöitä.

Katja Karppinen ja Sanna Pietarila, OMK. Opinnäytetyössä tutkittiin moniongelmaisille nuorille tarkoitettua asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavaa Nuorten PAAVO -toimintamallia haastattelemalla asiakkaita ja työntekijöitä.

Opinnäytetyn tiivistelmästä: ”Nuorten Paavo on vastannut asiakkaiden tarpeisiin ja siinä on osoitettavissa merkittäviä hyötyjä asiakkaiden kuntoutumisvalmiuksien edistämiseen. Toimintamallin olennaisinta ydintä on toisiaan täydentävä asumisen ja kuntoutukseen liittyvä ohjaus. Konkreettinen jalkautuva työ mahdollistaa asiakkaiden elämänhallinnan sekä toimintakyvyn kohenemisen. Nuori saa asunnon suhteellisen nopeasti ja ryhmä- sekä vapaa-ajan toiminnot tuovat asiakkaiden päiviin mielekästä tekemistä ja kehittävät normaaliuden tuntemuksia. Asiakkaan ympärille luodaan tarpeen mukaan laaja tukiverkosto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä koko palvelun ajan. Nuorten Paavon ohjaajien antama tuki nuorille on oikea-aikaista, tiivistä, monipuolista sekä yksilöllistä. Pitkäkestoinen tuki kantaa myös tuen loppumisen jälkeen”.