Nuorten asumisen palvelupolku

NAL:n uusi nuorten asumisen palvelupolku luo perustan entistä kattavammalle asumisneuvonnalle. Palvelupolku on ammattilaisille suunnattu työkalu, joka kuvaa nuoren saamia, asumiseen liittyviä palveluita Ohjaamoissa sekä Ohjaamojen yhteistyötä asumisen toimijoiden, kuten NAL-paikallisyhdistysten kanssa.

NAL:n uusi nuorten asumisen palvelupolku luo perustan entistä kattavammalle asumisneuvonnalle. Palvelupolku on ammattilaisille suunnattu työkalu, joka kuvaa nuoren saamia, asumiseen liittyviä palveluita Ohjaamoissa sekä Ohjaamojen yhteistyötä asumisen toimijoiden, kuten NAL-paikallisyhdistysten kanssa. Nuorten asumisen palvelupolku tukee ammattilaisten arjen työn lisäksi laajoja yhteiskunnallisia tavoitteita. Ohjaamojen asumisneuvonnan kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa.

Nuorten asumisen palvelupolku perustuu kymmenien ammattilaisten ja nuorten näkemyksiin ja kokemuksiin. Mukana palvelupolkua luomassa oli 23 Ohjaamoa, 11 NAL-yhdistystä, Moniheli ry, Ohjaamojen psykososiaalinen tuki -hanke. Lisäksi työtä tukivat Kohtaamo ja neljä ministeriötä (YM, TEM, STM ja OKM).