Neuvokkaasti palveluiden piiriin – asumisneuvonta asumisen mahdollistajana

Asumisneuvontakyselyn yhteenvetoraportti. Kyselyyn vastasi 38 organisaatiota.

Asumisneuvontakyselyn yhteenvetoraportti. Kyselyyn vastasi 38 organisaatiota.