Moniammatillinen liikkuva tuki asunnottomuuden ennaltaehkäisyn keinona –kehittämissuunnitelma

Virpi Kilpeläisen opinnäytetyö (sosionomi AMK) oli osa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeen kehittämistyötä. Opinnäytetyö toteutettiin Kuopion osahankkeessa. Opinnäytetyössä tuotettiin tietoa käytännön asunnottomuustyön asiantuntijoiden arjessa havaitsemista monialaisen liikkuvan tuen tarpeista ja laadittiin kehittämissuunnitelma monialaisesta liikkuvasta tuesta asunnottomuuden ennaltaehkäisytyöhön.

Opinnäytetyössä todettiin terveydellisten, yksilöllisten ja rakenteellisten tekijöiden aiheuttavan asunnottomuutta tai sen uhkaa. Mielenterveys-, riippuvuus- ja neuropsykiatriset vaikeudet olivat yleisimpiä terveydellisiä ongelmia. Yksilöllisiä vaikeuksia aiheuttivat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat sekä motivaation puute. Palveluiden sektoroituneisuus, niiden vaikea saavutettavuus pitkien välimatkojen kanssa olivat rakenteellisia ongelmia, joita voitaisiin vähentää monialaisella koordinoidulla liikkuvalla yhteistyöllä.