Koontia asunnottomuutta käsittelevistä tutkimuksista, artikkeleista ja toimenpideohjelmista

Kristiina Alppivuori on tehnyt tutkimuskoonnin, joka on osa ”Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki ” AKU-hanketta.

Kristiina Alppivuori on tehnyt tutkimuskoonnin, joka on osa ”Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki ” AKU-hanketta.
Tutkimuskoonnin tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä asunnottomuudesta ja asunnottomuuden taustalla olevista tekijöistä sekä siitä, mitkä tekijät asunnottomuudessa ovat eri aikoina nousseet keskeisiksi. Koonnissa esitetään reilun 60 asunnottomuutta käsittelevän julkaisun tai artikkelin keskeinen sisältö ja tulokset.