Kohti parempia palveluita – Selvitys sote-palveluiden saavutettavuudesta ja kehittämisen tarpeista asunnottomuutta kokevien ja päihteitä käyttävien ihmisten näkökulmasta.

Kohti parempia palveluita tarjoaa katsauksen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuteen ja sen vaikutuksiin ihmisten elämässä. Yli sadan henkilön kokemukset paljastavat, miten monimutkainen palvelujärjestelmä voi jättää haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt äänettömiksi.

Selvityksessä on havaintoja muun muassa siitä, miten yhdenvertainen kohtaaminen vaikuttaa palvelusaannin onnistumiseen. Sininauhasäätiön Koti kaikille -toiminta toivoo, että tieto lisäisi keskustelua ja palveluiden saavutettavuuden kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla.