”Jokaiselle elävälle olennolle oikeus pelottomaan elämään!” Asunnottomuutta kokevien ihmisten väkivaltakokemukset

Tässä tutkimuksellisessa opinnäytetyössä tutkittiin Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan piirissä asioivien asunnottomuutta kokevien tai asunnottomuusuhan alla olevien eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten kohtaaman väkivallan muotoja, toistuvuutta ja väkivallan tekijöitä sekä muuttujia, jotka lisäävät väkivallan riskejä.   

Tutkimuksen aineistokeruu toteutettiin kyselytutkimuksella, teemahaastatteluilla ja havainnoinnilla. Kyselytutkimukseen osallistui 42 Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan kävijää ja asukasta, teemahaastatteluun vastasi kolme kokemusasiantuntijaa ja kaksi järjestön kävijää. Havainnointi toteutettiin järjestön Vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepassa.