Isännöitsijöiden rooli kiinteistöyhtiöiden sovittelumenettelyssä

Pasi Ojalan pro gradu ”Housing Managers as Referrers to Mediation – Conflict Management in a Housing Company with an Internal Mediation Service” tarkastelee isännöitsijöiden roolia asumisyhtiöiden häiriötilanteiden hallinnassa. Tutkitussa kiinteistöyhtiössä isännöitsijöiden rinnalla toimi yhtiön sisäinen sovittelutiimi, jolle isännöitsijä voi ohjata konfliktitapauksia sovitteluun.

Asumisyhtiöiden häiriötapaukset tulevat yleensä ensin isännöitsijän pöydälle ja isännöitsijöillä on keskeinen asema konfliktinhallinnassa. Isännöitsijät ohjaavat tapauksia sovitteluun oikeudellisesta tai ongelmanratkaisua painottavasta näkökulmasta. Ongelmanratkaisun näkökulma on kevyempi ja tukee sovittelua paremmin kuin ns. perinteiset häiriönlomakkeita, puhuttelua ja huomautuksia hyödyntävät menetelmät. Sovittelevassa ongelmanratkaisussa isännöitsijät keskittyvät osapuolten näkökulmien kartoittamiseen ennen sovitteluun ohjaamista, mikä tukee johdonmukaista konfliktinratkaisua ja osapuolten motivaatiota osallistua sovitteluun.