Huoneistoturvavakuutusta koskevan pilottihankkeen loppuraportti

Hankkeessa vuokranantajan ottama huoneistoturvavakuutus korvasi henkilökohtaisen kotivakuutuksen. Merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että uuden vakuutuksen avulla taloissa jo asuvien asunnottomuuden riski väheni ja asumisen jatkuvuus ja turvallisuus vahvistuivat.

Heikoimmassa asemassa olevilla on usein asuntoon ja asumiseen liittyviä maksuhäiriömerkintöjä. Luottotietojen menettäminen estää käytännössä kotivakuutuksen saannin ja sen seurauksena vuokrasopimuksen solmimisen.

Ympäristöministeriön, LähiTapiola Pirkanmaan ja vuokra-asuntojen omistajien ja palvelutuottajien pilottihankkeessa etsittiin helpotusta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten asunnonsaantiin uuden vakuutuskokeilun avulla. LähiTapiolan kehittämä, vuokranantajan ottama huoneistoturvavakuutus korvasi vuokralaisen henkilökohtaisen kotivakuutuksen. Asunnon kuukausivuokran osana maksettavalla kohtuuhintaisella huoneistoturvavakuutuksella oli mahdollista vakuuttaa joko huoneiston kiinteät sisustukset tai koko rakennus.

Pilottihankeen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että uuden vakuutuksen avulla taloissa jo asuvien asunnottomuuden riski väheni ja asumisen jatkuvuus ja turvallisuus vahvistuivat. Parantunut vakuutusturva madalsi myös omistajayhteisöjen kynnystä vuokrata asuntoja kaikkein haastavimmille asukkaille.

Pekka Matilaisen esittelyvideo huoneistoturvavakuutuksesta.