Homelessness in Finland

Saija Turusen ja Riitta Granfeltin kirjoitus The Routledge Handbook of Homelessness-kirjassa käsittelee asunnottomuutta Suomessa ja taustoittaa suomalaisen asunnottomuustyön tarinaa ja onnistumisia. Artikkelissa kerrotaan asumissosiaalisen työn mallin kehittämisestä osana Asunto ensin -strategiaa, jolla vähennetään ja ehkäistään asunnottomuutta.

Suomi on onnistunut poikkeuksellisen hyvin vähentämään sekä asunnottomuuden määrä yleisesti että pitkäaikaisasunnottomuutta kokevien määrää. Vuonna 2021 asunnottomuus Suomessa oli vähentynyt 9 peräkkäistä vuotta ja Suomen mallin toimivuutta ratkaisuksi muille Euroopan maille on nostettu keskusteluun.

Artikkeli on julkaistu The Routledge Handbook of Homelessness -kirjassa ja artikkeli löytyy Taylor & Francis -palvelusta.