Experienced Encountering, Community, and Loneliness Among Young Drug Users A Case Study in the Nuoli Project

Essi Vilppolan opinnäytetyö (sosionomi, AMK) tavoitteena oli selvittää, miten nuoret asunnottomat huumeiden käyttäjät kokivat kohtaamisen, yhteisön ja yksinäisyyden Nuoli-hankkeessa. Nuoli on kolmevuotinen nuorille asunnottomille huumeiden käyttäjille suunnattu hanke, päämääränä vähentää nuorten asunnottomuutta ja ohjata nuoria kohti vakaampaa elämäntilannetta. Kahtatoista Nuoli-hankkeen asiakasta haastateltiin tutkimukseen.

Tulosten mukaan osallistujat arvostivat kohtaamisia Nuoli-hankkeessa. Se, että työntekijät ottivat aikansa sekä kohtasivat asiakkaat yksilötasolla ja kuuntelivat heitä, koettiin hyödylliseksi. Nuoli-hanke koettiin yhteisöksi ja ymmärrys siitä, että jokaisella asiakkaalla oli omat vaikeutensa elämässä, tekivät palveluun hakeutumisen helpommaksi eikä nuori tuntenut oloaan ulkopuoliseksi. Suurimmalle osalle osallistujista huumeiden käyttö oli aiheuttanut yksinäisyyttä. Vallitseva näkemys oli, että huumeiden käyttäjien keskuudessa on taka-ajatuksia ja epäluottamusta, mikä johti yksinäisyyden tunteisiin.

Tuloksena oli, että nuoret asunnottomat huumeiden käyttäjät kokevat hyötyvänsä matalan kynnyksen palvelusta, mistä he saavat yksilöllistä huomiota ja heidät kohdataan sellaisina kuin he ovat, ilman tuomitsemista tai odotuksia.