Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus

Tutkimuksessa selvitettiin palveluiden kustannuksia kahdessa Asunto ensin -periaatteella toimivassa asumispalveluyksikössä ja verrattiin näitä kustannuksia palvelukustannuksiin, joita asukkaat tuottivat asunnottomina ollessaan.

Ympäristöministeriön teettämässä Tampereen teknisen yliopiston tutkimuksessa on selvitetty palveluiden kustannuksia kahdessa Asunto ensin -periaatteella toimivassa asumisyksikössä. Tutkimuksessa ilmenee, että tarjoamalla asunnottomalle asunto sekä tarpeenmukaiset tukipalvelut, säästetään palveluiden kustannuksissa ja parannetaan merkittävästi asunnottoman elämäntilannetta. Tutkimus tehtiin päihdekuntoutujille tarkoitetussa Pelastusarmeijan Pitäjänmäen asumisyksikössä Helsingissä ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa Auroranportin palvelutalossa Espoossa.

Kustannuksissa on huomioitu asumiskustannukset, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä poliisin palveluiden käyttö ennen muuttoa ja yksikössä asumisen aikana.