Asunto ensin- periaatteen mukainen toiminta ja kehittämiskohteet Helsingin asumisyksiköiden henkilökunnan näkökulma

Marika Ruohoniemen opinnäytetyö (YAMK) tarkastelee, miten Asunto ensin- periaatteen mukainen laatu toteutuu ja miten Asunto ensin -periaatteen mukaista toimintaa pitäisi kehittää Helsingin tuetun
asumisen asumisyksiköissä työntekijöiden näkökulmasta.

Tuloksista voidaan päätellä että laatu toteutuu asumisyksiköissä pääasiassa melko hyvin.
Keskeisempiä kehittämiskohteita olivat erilaisten asumismuotojen tarve, asukkaan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, asumisyksiköiden toiminnan arviointi perustuen asukkaiden vointiin, työn suunnittelun haasteet sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja suvaitsevaisuuden lisääminen.