Asunnottomuutta kokeneiden naisten sosiaaliset verkostot, sosiaalinen tuki ja pääoma

Helena Aaltonen haastatteli pro gradu -tutkielmassaan kahdeksaa asunnottomuutta kokenutta naista. Tutkimuskysymyksenä oli miten asunnottomuutta kokeneet naiset hyödyntävät sosiaalista pääomaa etsiessään ratkaisua asunnottomuuteensa, ja sosiaalisen tuen sekä toimijuuden muotoutuminen. Naiset saivat sosiaalisista verkostoista emotionaalista tukea ja instrumentaalista tukea kuten yösijan tai erilaisia hyödykkeitä.

Naisilla oli paljon kokemuksia eri sosiaali- ja päihdehoidon palveluista. Naiset olivat pääoosin pettyneitä sosiaalipalveluihin, jonka vuoksi monet luottivat ensisijaisesti omiin verkostoihinsa, ja vasta toissijaisesti sosiaalitoimeen.