Asumisneuvonta Suomessa -julkaisu

Asumisneuvonta on asumisen turvaamiseen tähtäävää monialaista verkostotyötä, joka on kehittynyt ja vakiinnuttanut paikkaansa osana palvelujärjestelmää 2000-luvun aikana. Tämä raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Asumisneuvonta Suomessa -julkaisu on nyt julkaistu,

Selvityksessä on tavoitteena muodostaa kokonaiskuva asumisneuvonnasta, sen toteutustavoista ja hyödyistä Suomessa.