A New Systems Change Perspective Report and Policy & Practice Guide to achieving a new systems perspective to ending homelessness through Housing First

Demos Helsingin julkaisema raportti esittelee Asunto ensin -mallin uudesta systeeminäkökulmasta, jonka mukaan asunnottomuus voidaan poistaa kokonaan, jos Asunto ensin nähdään asunnottomuuspolitiikan sijasta laajempana hallintomallina.

Raporttia varten haastateltiin useita päätöksentekijöitä, Asunto ensin -asiantuntijoita sekä aiheen parissa työskenteleviä.