Yhteinen tekeminen vähentää yksinäisyyttä

  • 12.5.2020
  • Blogi

Poikkeustilanne on saanut monet yksinäisiksi. Osalle yksinäisyys on kuitenkin jokapäiväistä. Uusi hankkeemme luo kohtaamisia, bloggaa erityissuunnittelija Maria Degerman.

Nyky-yhteiskunnassamme arkiset kohtaamiset ovat vähentyneet. Moni asiakaspalvelutehtävä on siirretty verkkoon ja kauppoihin ovat ilmestyneet itsepalvelukassat. Meillä jokaisella on kuitenkin tarve olla jotain ja kuulua johonkin.

Tämän tarpeen olemme todennäköisesti itse kukin huomanneet koronaviruksen aiheuttaman eristäytymisen aikana.

Yksinäisyys voi heikentää terveyttä

Jokainen meistä tuntee joskus yksinäisyyttä, ja se voi olla toivottuakin. Yksinolo saattaa olla esimerkiksi mukava oma hetki, kun kumppanimme tai perheemme on lähtenyt jonnekin.

Toisaalta yksinäisyys voi olla tunne, jota ei haluaisi kokea. Koronaviruksen vuoksi moni on joutunut eristäytymään yksin kotiin ja välttämään työkavereiden, ystävien ja sukulaisten tapaamista, mikä on saattanut aiheuttaa yksinäisyyttä.

Pahimmillaan yksinäisyys on musertavaa.

Pahimmillaan yksinäisyys on musertavaa. Se voi liittyä esimerkiksi jonkun itselle tärkeän ihmisen menettämiseen. Tällainen lamauttava yksinäisyyden tunne heikentää tälläkin hetkellä monen suomalaisen hyvinvointia ja terveyttä. On todella surullista, jos joku joutuu kokemaan tällaista tunnetta päivittäin.

Yksinäisyyden on katsottu olevan sidoksissa myös huono-osaisuuteen, jolloin sen yksilön hyvinvointiin kohdistuva kuormitus on vieläkin suurempi.

Yksi meistä -hanke pyrkii synnyttämään kohtaamisia

Tänä keväänä alkava Yksi meistä -hanke pyrkii vähentämään Lahdessa ja Itä-Helsingissä Y-Säätiön vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yksinäisyyttä. Helsingissä hanke on kohdennettu erityisesti yksinäisyyttä kokeviin miehiin. Tavoitteenamme on saada ihmiset liittymään osaksi jotakin toimintaa tai yhteisöä.

Hankkeen taustalla on ajatus, että yksinäisyys on ennen kaikkea yhteiskunnallinen ongelma, ei yksittäisen ihmisen vika tai ominaisuus.

Hankkeen aikana perustamme Itä-Helsinkiin ja Lahteen monitoimijaiset kehittämisverkostot, joihin kuuluu lukuisia sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Verkoston ykköstehtävänä on vähentää yksinäisyyttä ja eriarvoisuutta.

Kolmen hankevuoden aikana selvitetään kohderyhmän tarpeita ja kehitetään uusia työ- ja toimintamalleja. Niiden avulla voidaan lisätä osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kohtaamisen tapoja yksinäisyyttä kokeville.

Jos tilanne sallii, hanketyöntekijämme jalkautuvat tulevana syksynä kohtaamaan yksinäisyyttä kokevia ihmisiä ja tukevat heitä osallistavan toiminnan pariin. Haluamme antaa ihmisille kokemuksen omasta tärkeydestä ja merkityksellisyydestä. Ja ennen kaikkea tavoittelemme, että jokainen tuntisi olevansa yksi meistä.

Tutustu Yksi meistä -hankkeeseen tarkemmin.