Y-Säätiön vuoden 2020 tilinpäätös on julkaistu

  • 16.4.2021
  • Uutinen

Viime vuosi oli poikkeuksellinen ja vaati joustavuutta meiltä kaikilta. Siitä huolimatta teimme töitä päivittäin missiomme mukaisesti: Jotta jokaisella on koti.

”Viime vuonna tuli kuluneeksi 35 vuotta Y-Säätiön perustamisesta. Juhlimme työn merkeissä, kuten sanonta kuuluu. Työn arki vain poikkesi suuresti totutusta”, toimitusjohtaja Juha Kaakinen kuvaa säätiön vuotta 2020. Koronaepidemia löi vahvasti leimansa myös säätiön toimintaan, mutta vaikutukset sää­tiön talouteen jäivät vähäisiksi.

Uudisrakentamisessa vuosi 2020 oli sääti­ölle ennätyksellinen. Vuoteen sisältyi muun muassa säätiön historian suurin yksittäinen urakkasopimus, säätiön toistaiseksi korkeim­man asuinkerrostalon rakennustöiden aloitus sekä suurin määrä rakenteilla olevia asuntoja, vuodenvaiheessa kaikkiaan 790.

Toimintavuoden aikana laadimme säätiön uuden pitkän aikavälin strategian. Vuoteen 2030 ulottuvan strategian viitekehyksenä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kunnianhimoisen strategian keskeiset tavoit­teet ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin­voivat asukkaat, reilu siirtymä kohti hiili­neutraalia elämää sekä asunnottomuuden poistaminen Suomesta ja vähentäminen kan­sainvälisesti.

Vuosi 2020 lyhyesti numeroina*:

  • Liikevaihto 135,7 (133,2) M€
  • Vuokrauskate 28,9 (25,3) %
  • Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin 30,7  (30,2) %
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 42,8  (41,8) %
  • Taloudellinen käyttöaste 96,9 (97,2) %
  • Vuokra-asuntoja Y-Säätiö-konsernin omistuksessa 17 374 (17 327)
  • Rakenteilla olevia asuntoja 790 (139)

*) Luvut suluissa viittaavat vuoden 2019 lukuihin.

Säätiö julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

Y-Säätiön kaltaisella toimijalla vastuullisuus on syvästi juurtuneena orga­nisaation DNA:han.

”Erillistä vastuullisuusra­portointia ei ole aiemmin tehty, koska koko säätiön toiminnan on ajateltu olevan yhteiskuntavastuun toteuttamista. Vuonna 2020 vastuullisuus kuitenkin haluttiin lisätä erilliseksi osaksi vuosiraportointiamme”, Juha Kaakinen sanoo.

Tutustu Y-Säätiön tilinpäätökseen ja vastuullisuusraporttiin