Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Viime vuonna tuli kuluneeksi 35 vuotta Y-Säätiön perustamisesta. Juhlimme työn merkeissä, kuten sanonta kuuluu. Työn arki vain poikkesi suuresti totutusta. Koronaepidemia löi vahvasti leimansa myös säätiön toimintaan, mutta vaikutukset säätiön talouteen jäivät vähäisiksi.

Jo epidemian alkuvaiheessa päätimme, ettei Y-Säätiö lomauta tai irtisano henkilöstöään pandemian takia. Henkilöstölle korona tarkoitti siirtymistä pääosin etätyöhön ja uusien digitaalisten työkalujen nopeaa omaksumista. On pitkälti henkilöstön sitoutumisen ja joustavuuden ansiota, että säätiön toiminta kaikilta osin jatkui keskeytyksittä. Poikkeustilanteesta huolimatta palkkasimme 31 kesätyöntekijää.
Vallinneesta koronatilanteesta huolimatta säätiön toiminta jatkui vakaana, mutta sovelletuin käytännöin. Jatkoimme keskeneräisiä korjaushankkeita, kuten Koti kuntoon -remontteja. Myös huoltotoiminnassa koronan tuomat rajoitukset vaikuttivat siten, että asuinhuoneistoissa hoidettiin vain kiireelliset huolto- ja korjaustehtävät. Asuntokäynneissä noudatettiin erityistä varovaisuutta ja mahdollisimman tarkasti hygieniasta ja fyysisestä etäisyydestä annettuja ohjeita.

Huomioimme liiketilavuokralaisten äkillisen vuokranmaksukyvyn heikkenemisen tekemällä tarvittaessa mukautetun maksusuunnitelman. Korona ohjasi myös asunnonhakijoiden ja nykyisten asukkaiden asiointikäyttäytymistä. Asiakaspalvelu hoidettiin pääasiassa sähköisissä asiointikanavissa tai ajanvarauksella. Asuntoesittelyjä tehtiin enenevässä määrin tyhjissä ja vapaana olevissa asunnoissa, minkä vuoksi vuokrausprosessi ajoittain hidastui.

Pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden heijastusvaikutukset näkyvät kuitenkin todennäköisesti selvemmin vuonna 2021.

Uudisrakentamisessa vuosi oli säätiölle ennätyksellinen. Vuoteen sisältyi muun muassa säätiön historian suurin yksittäinen urakkasopimus, säätiön toistaiseksi korkeimman asuinkerrostalon rakennustöiden aloitus sekä suurin määrä rakenteilla olevia asuntoja, joita oli vuoden vaiheessa kaikkiaan 790.

Kansainvälinen kiinnostus säätiön toimintaa kohtaan jatkui edelleen vilkkaana painottuen nyt enemmän etäyhteyksiin. Säätiön työ ihmisarvoisen asumisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseksi vastuullisesti yhdessä kotimaisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa.

Toimintavuoden aikana laadimme säätiön uuden pitkän aikavälin strategian. Vuoteen 2030 ulottuvan strategian viitekehyksenä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kunnianhimoisen strategian keskeiset tavoitteet ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat asukkaat, reilu siirtymä kohti hiilineutraalia elämää sekä asunnottomuuden poistaminen Suomesta ja vähentäminen kansainvälisesti. Hallituksen hyväksymässä strategiassa näkyy vahvasti myös henkilöstön ja erityisesti nuorista työntekijöistä kootun haastajaryhmän kädenjälki.

35-vuotiaan Y-Säätiön missio on edelleen kirkas: Jotta jokaisella on koti.

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja

testi

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Vuoden 2020 kohokohtia:

Y-Säätiölle valmistui uusi strategia: Asunnottomuuden poistamisen rohkea suunnannäyttäjä

Strategia nojaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikilla toimilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tähtäimessä on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Lue lisää

Jyväskylään valmistui Suomen ensimmäiset täyspuiset kerrostalot

M2-Kotien rakennuttamat puukerrostalot rakennettiin mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Myös asumisen aikaiseen energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota.

Lue lisää

Y-Säätiö täytti 35 vuotta

Y-Säätiö syntyi aikanaan valtavaan asuntotarpeeseen. Säätiön synty loi pohjan Asunto ensin -mallille, joka ohjaa nyt asunnottomuustyötä, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Lue lisää

Y-Säätiö tarjosi monipuolisia kesätyötehtäviä

Poikkeuksellisesta koronakeväästä huolimatta Y-Säätiö-konsernissa työskenteli ennätysmäärä kesätyöntekijöitä. Asha, Riku ja Mirva kertovat työstään.

Lue lisää

Olimme mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

Kampanjan tavoitteena on paremman työelämän kehittäminen. Tuloksia mitataan vastuullisen työnantajan periaatteiden kautta.

Lue lisää

Pasilan Postipuiston pohjoisen korttelin rakentaminen käynnistyi

Y-Säätiön omistama M2-Kodit on mukana suuressa kumppanuushankkeessa, jossa Pohjois-Pasilaan rakennetaan 300 asunnon kortteli.

Lue lisää