Y-Säätiön kesätöissä saa tehdä merkityksellistä työtä

  • 2.8.2021
  • Uutinen

”Parasta työssä on ollut avoin ja kannustava työilmapiiri”, kertovat asumisneuvonnan kesätyöntekijä Oskari Andström ja isännöinnin kesätyöntekijä Rosa Kurikka.

Myös tänä kesänä Y-Säätiö-konsernin palveluksessa on työskennellyt joukko kesätyöntekijöitä, yli 30 nuorta tekijää. Työt ovat jakautuneet Y-Säätiön ja tytäryhtiö M2-Kotien välillä. Kesätyöntekijät ovat työskennelleet muun muassa palveluneuvojina, isännöitsijöinä, asumisneuvojina ja vuokrausneuvottelijoina ympäri Suomea.

Kesätyö Y-Säätiö-konsernissa tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään merkityksellistä työtä asumisen parissa. Osalle kesätyöntekijöistä työpaikka on ensimmäinen, toiset taas ovat jo ehtineet kartuttaa kokemusta opiskeluiden tai työn kautta.

Asumisneuvoja tarjoaa apua asukkaan elämäntilanteeseen

”Olen aiemmalta koulutukseltani sosionomi, mutta tällä hetkellä teen yleis- ja aikuiskasvatustieteen maisteriopintoja Helsingin yliopistossa. Kesätyö asumisneuvojana kiinnosti minua, sillä koen tärkeänä ammattitaidon ylläpitämisen myös opintojen aikana”, kertoo 29-vuotias Oskari Andström.

Aiemmin etsivässä nuorisotyössä työskennellyt Oskari näkee asumisneuvonnassa paljon yhtenäisyyksiä aiempaan työhönsä.

”Molemmissa työtehtävissä keskeistä on etsiä yhdessä ratkaisuja vaikeaan elämäntilanteeseen ja tsempata.”

Oskari Andström työskentelee asumisneuvojana. Kuva: Salla Puhakka.

Kesätyössään Oskari on päässyt tutustumaan asumisneuvontaan laaja-alaisesti, sillä hän tuuraa vuorotelleen vakituisia asumisneuvojia heidän loma-aikoinaan. Työpäivät ovat koostuneet esimerkiksi puhelin- ja sähköpostipäivystyksestä, asunnonhakijoiden haastatteluista, vuokravelkatilanteiden seurannasta ja häiriötilanteiden selvittelystä.

”Seuraamme asumisneuvonnassa vuokravelan kertymistä aktiivisesti, jotta voimme tarjota apua ajoissa”, Oskari sanoo.

Aina asukkaan puolella

Oskari näkee asumisneuvojan työssä tärkeänä hyvän ihmistuntemuksen ja oikeanlaisen asenteen.

”Asumisen ongelmatilanteissa tärkeintä on olla rauhoittava ja korostaa sitä, että olemme aina asukkaan puolella. Epätoivoiselta vaikuttavaankin tilanteeseen on yleensä mahdollista löytää yhteinen ratkaisu. Teemme kaikkemme, jotta asukkaan asuminen voi jatkua”, hän painottaa.

Kesätyöntekijänä Oskari kehuu kollegoiltaan saamaansa tukea. Hankalia tilanteita pohditaan yhdessä työkavereiden kanssa esimerkiksi Teams-chatin välityksellä.

”Y-Säätiössä on hyvä ja avoin organisaatiokulttuuri. Juurtuminen työyhteisöön on ollut lyhyessäkin ajassa helppoa, kun tiedän, että keneltä tahansa voi kysyä ja saada apua.”

Neljäs vuosi kesäisännöitsijänä

Hyväksi Y-Säätiön työilmapiirin kuvailee myös jo neljättä kesää isännöitsijän tehtävissä työskentelevä 26-vuotias kauppatieteiden maisteriopiskelija Rosa Kurikka. Kuten Oskarinkin, Rosan työpanos mahdollistaa vakituisten isännöitsijöiden lomailun kesäaikana.

Isännöitsijä Rosa Kurikka
Rosa Kurikka työskentelee isännöitsijänä jo neljättä kesää. Kuva: Salla Puhakka.

”Minusta on mukava tulla kesätöihin uudestaan, sillä tiedän, että työtäni arvostetaan. Minulle annetaan vastuuta, mutta tarvittaessa saan aina apua ja tukea työhöni”, Rosa kertoo.

Isännöitsijän työ on Rosan mukaan monipuolista asiakaspalvelutyötä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa työtilausten tekemistä, kiinteistökierroksia sekä vuokranhyvitysten ja asukaslaskutusten tekoa. Toisinaan työpäivät kuluvat myös esimerkiksi uudiskohteiden muuttopäivissä avaimia jakaen tai asukaskokouksissa.

Palkitsevimmaksi isännöitsijän työssä Rosa nimeää kuunvaihteet ja muuttotarkastukset.

”Kuunvaihde on kiireistä aikaa isännöitsijälle. On kuitenkin todella palkitsevaa, kun muuttotarkastukset saadaan hoidettua hyvin ja seuraavan asukkaan muutto sisään on onnistunut.”

Työtä suuremman tavoitteen hyväksi

Rosalle Y-Säätiön työ asunnottomuuden poistamiseksi on tärkeää. Myös strategiaan kirjatut tavoitteet asukkaiden sosiaalisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista sekä hiilineutraaliudesta ovat vahvasti läsnä myös isännöitsijän työssä.

”Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä. Isännöitsijän tehtävänä on pitää huolta esimerkiksi siitä, että asunnot pysyisivät mahdollisimman kestävinä pitkään. Koen, että on tärkeää myös viestiä asukkaille kestävästä elämäntyylistä, kuten vaikka kierrättämisestä ja energian säästämisestä.”

Myös Oskarille Y-Säätiö arvot ovat tulleet merkityksellisiksi. Asunto ensin -periaate on tuttu jo sosionomiopintojen ajalta.

”On mielekästä ja motivoivaa tehdä sellaisten arvojen parissa työtä, joihin myös itse uskoo”, Oskari toteaa.

Töihin Y-Säätiöön?

Meitä y-säätiöläisiä on yli 160 ympäri Suomen, seitsemässä eri toimipisteessä. Tehtävämme jakautuvat Y-Säätiön ja M2-Kotien työtehtäviin. M2-Kodit on Y-Säätiön kokonaan omistama yhtiö, joka omistaa ja hallinnoi Y-Säätiön kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja ympäri Suomea.

Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Vuonna 2019 M2-Kodit palkittiin Vuoden parhaana kesätyönantajana. Vuonna 2020 sijoituimme sarjamme toiseksi.

Tutustu työpaikkoihimme!