Y-Säätiö rakennuttaa Helsingin Siltamäkeen modernin asumisyksikön

  • 15.8.2022
  • Uutinen

Parkkila-talo on tarkoitettu pysyväksi asunnoksi asunnottomuutta kokeneille ihmisille. Asukkaiden elämää tuetaan tiiviisti Asunto ensin -mallin mukaisesti. Ympärivuorokautisesta tuesta vastaa Suoja-Pirtti ry, asukasvalinnat tekee Helsingin kaupunki.

Parkkila-talo on tarkoitettu pysyväksi asunnoksi asunnottomuutta kokeneille ihmisille. Ympärivuorokautisesta tuesta vastaa Suoja-Pirtti ry, asukasvalinnat tekee Helsingin kaupunki.

Y-Säätiö rakennuttaa Helsingin Siltamäkeen Parkkila-talo-nimeä kantavan asumisyksikön, joka on tarkoitettu asunnottomuutta kokeneille ihmisille pysyväksi omaksi kodiksi. Osoitteeseen Pallomäentie 1 rakennettava Parkkila-talo korvaa aiemman samalla tontilla sijainneen Sillanpirtti-asumisyksikön.

Uusi Parkkila-talo on jatkumoa Helsingin kaupungin toiveelle, jonka mukaan alueella tulee olla tuettua asumista. Sillanpirtin rakentamisvuodesta 1970 lähtien alueella on ollut tuettua asumista.

Helsingin kaupunki on sitoutunut poistamaan asunnottomuuden vuoteen 2025 mennessä. Ilman Parkkila-talon kaltaisia asumisratkaisuja tavoitteen saavuttaminen olisi hankalaa.

Parkkila-talo rakennetaan laadukkaista materiaaleista

Parkkila-talon rakennustyöt on nyt aloitettu ja asumisyksikön arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2023. Aiempi asumisyksikkö on ollut useita vuosia tyhjillään sen huonon kunnon vuoksi. Rakennus puretaan, kun Parkkila-talon rakennustyöt alkavat.

“Uuden kiinteistön suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että se sopii alueelle. Tontilla aiemmin sijainneeseen taloon verrattuna Parkkila-talo istuu hienosti alueen ympäristöön. Kaksikerroksisen kiinteistön rakennusmateriaaleissa toistuvat vaaleat sävyt”, Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman sanoo. Talon ovat suunnitelleet Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy. Urakoitsija toimii Rakennuspetäjä Oy.

Parkkila-taloon tulee 31 vuokra-asuntoa asukkaiden vuokrattavaksi. Kaikki asunnot ovat yksiöitä, joissa on oma keittiö ja kylpyhuone. Rakennuksen kahden siiven väliin jää katettu torimainen yhteistila, joka mukautuu erilaisiin kokoontumisiin tai yleisötilaisuuksiin. Tila on asukkaiden ja naapuruston käytössä.

“Tämä on meille tärkeä rakennushanke, sillä tuetusta asumisesta on pulaa. Olemme ilolla mukana toteuttamassa Helsingin kaupungin toivomaa kokonaisuutta alueelle”, Kampman sanoo.

Havainnekuva Parkkila-talon yhteistiloista
Rakennuksen kahden siiven väliin jää katettu torimainen yhteistila, joka mukautuu erilaisiin kokoontumisiin tai yleisötilaisuuksiin. Tila on asukkaiden ja naapuruston käytössä. Havainnekuva: Sivén ja Takala Arkkitehdit Oy.

Asumissosiaalinen työ Parkkila-talossa asukkaan tukena

Asumisyksikön asukasvalinnoista vastaa Helsingin kaupunki. Parkkila-taloon muuttavat asukkaat saavat vahvaa tukea asumiseensa. Suoja-Pirtti ry:n vajaan kymmenen hengen työntekijätiimi tukee asukkaitaan ympäri vuorokauden. Parkkila-talon konseptiin kuuluu myös se, että asukkaat ja henkilökunta vastaavat yhdessä arjen toimivuudesta sekä yhteisön jäsenten hyvinvoinnista.

Asunto ensin -mallin mukaisesti jokainen asukas tekee oman vuokrasopimuksen asuntoonsa. Parkkila-talo on tarkoitettu päihderiippuvuudesta toipuville henkilöille, jotka pyrkivät pysyvään päihteettömyyteen ja elämäntavan muutokseen. Asukkaaksi tullaan esimerkiksi päihdekuntoutuksen jälkeen.

”Asukkaan päihteettömyyden tukena on yhteisön tuki, jossa mukana on vertaisia, kokemusasiantuntijoita ja henkilökuntaa. Työtoiminta ja -valmennus on vahvasti Parkkila-talon toiminnassa mukana”, kertoo Suoja-Pirtti ry:n toiminnanjohtaja Pia Miettinen.

Talon nimellä kunnioitetaan Suoja-Pirtti ry:n perustanutta Arvo Parkkilaa (1905–1978), joka omisti elämänsä asunnottomuutta kokeneiden auttamiseen. Parkkila toi työtoiminnan Suoja-Pirtti ry:n toimintaan mukaan jo sen perustamisesta (1961) lähtien.

”Uskomme vahvasti siihen, että yhdessä tekeminen auttaa sosiaalisten toimintaedellytysten vahvistumista, jotta asukkaat voivat myöhemmin siirtyä itsenäiseen asumiseen”, Miettinen sanoo.

Myös naapurustotyö on tärkeässä roolissa Parkkila-talon toiminnassa. ”Haluamme luoda hyvät suhteet naapurustoon sekä alueen yhteisöihin”, Miettinen kertoo. Naapurusto kutsutaan mukaan kuulemaan talon toiminnasta jo tänä syksynä, kun kiinteistön rakentaminen on alkanut.