Y-päivän teemana yksinäisyys

  • 19.1.2017
  • Uutinen

Perinteiset Y-Päivät puhutti tänä vuonna yksinäisyydestä ja muista asumisen haasteista.

Y-päivä kokosi tänäkin vuonna runsaan osallistujajoukon kuulemaan ja keskustelemaan yksinäisyydestä ja erilaisista asumisen haasteista.

Mukana oli Y-Säätiön lähes 150 yhteistyökumppaneiden edustajaa ympäri Suomen. Järjestyksessään 9. Y-päivä järjestettiin 18.1.2017 Opetushallituksen tiloissa Helsingissä.

Yksinäisyys-teemaa kantavan Y-päivän avannut Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen heitti avauspuheenvuorossaan osallistujille kovan haasteen: poistetaan yhdessä, ensimmäisenä maailmassa, naisten asunnottomuus.

Tiedämme, että yksin asuvien määrä on kasvanut, yksinäisyydestä taas on alettu puhua enemmän yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä, eikä vain ihmisen henkilökohtaisena tragediana. Se ei sinänsä ole Suomessa lisääntynyt.

”Yksin elävä ja yksin asuva eivät ole sama asia”, tilaisuudessa puhunut köyhyystutkija Maria Ohisalo muistutti. ”Tutkimusten mukaan huono-osaisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntapa eroavat laadullisesti hyväosaisten suomalaisten elämäntilanteesta. Yksin asuminen lisää huono-osaisuuden riskiä. Mutta kaikki yksin asuvat eivät ole huono-osaisia tai yksinäisiä.”

Ohisalon mukaan yksin elämisen ja yksin asumisen haittavaikutuksia voitaisiin minimoida luomalla luonnollisia kohtaamispaikkoja ja erilaisia työnteon malleja. Yksinäisyydestä huolehtiminen edellyttää inhimillisen välittämisen lisäksi uusia määrittelyjä yhteiskunnassa ja politiikassa.

Vertaistuella on suuri merkitys yksinäisyydestä kärsiville. Tilaisuudessa puhuneet Rauman Frisk Tuult ry:n edustajat Päivi Lavonius ja Luca Nordfors muistuttivat puheenvuorossaan, että yksinäisyys aiheuttaa usein häpeän tunnetta ja huonoa itsetuntoa.

Vertaistuesta on ollut heidän mukaansa apua yksinäisyyden lievittämisessä ja jopa masennuksen huononemisessa estämisessä. He korostivat, että on tärkeää, että on olemassa matalan kynnyksen paikkoja, joissa on yksinäisille tarjolla kokemusasiantuntijoita sekä vertaistukihenkilöitä.

Päivän ohjelma päättyi Porttiteatterin Demo-esitykseen ARMOA-näytelmästä ja yhteistyökumppaneiden palkitsemiseen.