Vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten hurja rakentamisvauhti ei ole poistanut kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta. Uudiskohteidemme hakijamäärät ovat osoittaneet kysynnän jatkuvan vilkkaana, ja vuonna 2019 vastasimme siihen 266 uudella kohtuuhintaisella vuokra-asunnolla.

Tonttitarjonnan puitteissa ja kaavakehityskumppaneidemme kanssa tavoittelemme uudistuotannon kasvua. Asumiskustannukset syövät leijonanosan kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista, ja valtion tukema asuntotuotanto on toimiva osa asunnottomuuden vähentämistä.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportti lokakuussa 2018 ravisteli kaikkia tieteellisistä faktoista välittäviä toimijoita. Vaikka vastuullinen liiketoiminta ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat olleet Y-Säätiö-konsernin toimintatapoja aiemminkin, otimme ne vielä vahvemmin kiinteistötoiminnan perustaksi.

Vuonna 2019 aloitettiin säätiön uuden pitkän strategiakauden valmistelu, ja otimme sen viitekehykseksi YK:n kestävän kehityksen periaatteet.

Suomesta on mahdollisuus poistaa asunnottomuus. Saimme onnistuneesti näkemyksemme huomioiduiksi 2019 eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen hallitusohjelmatavoitteisiin. Odotamme nyt valtiovallan taholta uutta asunnottomuusohjelmaa, jonka avuksi tuomme asuntohankintamme ja asiantuntemuksemme. Tämä on yleishyödyllisen yhteiskunnallisen tehtävämme ydinsisältöä.

Vuokranantajana olemme pystyneet tarjoamaan työllistymismahdollisuuksia tehtäviin, joihin olemme aiemmin hankkineet ulkopuolisia tekijöitä. Kuluneena vuonna tarjosimme asukkaillemme yli 700 työkeikkaa. 96 asukasta tarttui tilaisuuteen ohjata työkeikan palkkatulo vuokranmaksutilille. Kesätyöntekijämme arvostivat meitä kesätyöpaikkana, voitimme Vuoden vastuullisin kesätyönantaja -palkinnon pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa.

Asuntomme sijaitsevat Suomessa, mutta toimintamme vaikutukset ulottuvat valtakunnan rajojen yli. Y-Säätiö on isännöinyt lukuisia kansainvälisiä ryhmiä, jotka ovat halunneet tietää, miten Suomi ainoana EU-maana on onnistunut vähentämään asunnottomuutta. Konseptin ydin on lopulta melko yksinkertainen. Asunto ensin.

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019