Vuosikertomus 2022 on julkaistu

  • 25.4.2023
  • Uutinen
  • Y-Säätiö

Y-Säätiön GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin sisältävästä vuosikertomuksesta löydät lisäksi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Toimitusjohtajan katsaus


Y-Säätiön ensisijainen tavoitteena on pitää huolta ihmisten oikeudesta hyvään asumiseen ja elämään. Raportoimme vaikutuksiamme sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta.

Y-Säätiö jatkaa edelleen perustehtävänsä toteutusta tavoitteena asunnottomuuden poistaminen. Suomen tavoite on olla vuonna 2027 maailman ensimmäinen asunnottomuuden poistanut hyvinvointiyhteiskunta. Määrätietoisella ja laaja-alaisella hyvinvointipolitiikalla asunnottomuuden ei anneta enää koskaan syntyä Suomeen uudelleen.

Vuoden 2022 aikana rakennutimme 445 uutta asuntoa. Kaikkiaan Y-Säätiö-konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa 18 525 asuntoa. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon jatkuvuus on edellytys vuokra-asuntokysyntään vastaamiselle.

Kun Y-Säätiö perustettiin vuonna 1985 Y-kirjain tarkoitti Yksinäinen. Tänä päivänä se tarkoittaa Yhdessä.
Yhdessä voimme saada aikaan isoja asioita – tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Avainluvut