Valtakunnallisessa asunnottomuusseminaarissa keskusteltiin nuorten asumisesta

  • 27.10.2020
  • Uutinen

Tilaisuudessa puhunut opetusministeri Li Andersson korosti eri tahojen yhteistä vastuuta asunnottomuuden poistamisessa. ”Ensi kevään kuntavaaleisssa tämän teeman on oltava esillä”, Andersson sanoi.

Jo kolmattatoista kertaa järjestetty valtakunnallinen asunnottomuusseminaari pidettiin tänä vuonna Turussa sekä etäyhteyden välityksellä. Teemana oli nuorten asunnottomuus.

Valtiovallan tervehdyksen seminaarin toi opetusministeri Li Andersson. Ministeri Andersson korosti monitahoisen yhteistyön merkitystä ja toi puheessaan esille myös asunnottomuuden ilmiön moninaisuuden.

Ministeri Andersson esitti huolensa nuorille kohdennettujen palveluiden puutteista ja palvelujärjestelmän jähmeydestä. Osa nuorista jää asumispalveluiden piirin ulkopuolelle, jonka vuoksi asumisneuvonnan saatavuus on turvattava.

”Kun puhutaan nuorten pahoinvoinnista, pitää puhua ensin perusasioista, kuten koti. Vasta tämän jälkeen onnistuu opiskelu- tai työpaikan hankkiminen.”

Andersson väläytti mahdolliseksi ratkaisuksi asuntotakuuta nuorille. Avainasemassa on hänen mukaansa myös esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon toimivuus.

Asunnottomuus on kokonaisuutena myös päättäjille vaikeasti ymmärrettävä. ”Ensi kevään kuntavaaleisssa tämän teeman on oltava esillä. Jokaisella pitää olla oikeus omaan kotiin”, Andersson sanoi.

Opetusministeri Li Andersson toi tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen.
Opetusministeri Li Andersson. Kuva: Juha Kahila.

Asunnottomuuden poistaminen on realistinen tavoite

Koronatilanteen vuoksi paikan päällä Turussa oli vain pieni joukko yleisöä. Suurin osa seurasi seminaaria etäyhteyden välityksellä. Kuva: Juha Kahila.

Nuorten hyvinvointi ja asumiskysymykset olivat päivän aikana näkyvästi esillä. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja niin nuorten erityisasumisneuvosta kuin seikkailukasvatuksesta, kuten Y-Säätiön Meriheimo-purjehduksista.

Tilaisuuden päätti Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen, joka ministeri Anderssonin aiempaan puheenvuoroon viitaten totesi asunnottomuuden poistamisen olevan ainoa tavoite hyvinvointivaltiossa. Tavoite on realistinen, mutta sen saavuttaminen edellyttää toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Tutustu kaikkiin asunnottomuusseminaarin esityksiin Asunto ensin -sivustolla.