Opas tarjoaa tukea asumissosiaalisen työn ammattilaisille

  • 21.4.2022
  • Uutinen

Tutkija Riitta Granfeltin kirjoittama opas esittelee asumissosiaalisen työn ammatillisena toimintana sekä siihen liittyviä kohdeilmiöitä. Asumissosiaalinen työ on tärkeä osa asunnottomuuden torjuntaa.

Riitta Granfeltin kirjoittama opas esittelee asumissosiaalisen työn ammatillisena toimintana sekä siihen liittyviä kohdeilmiöitä. Asumissosiaalinen työ on tärkeä osa asunnottomuuden torjuntaa.

Asumissosiaalinen työ: asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi on tarkoitettu asumissosiaalisen työn ammattilaisten tueksi. Tutkija Riitta Granfeltin kirjoittama opas on tutkimus- ja käytäntöperustainen kertomus siitä, mistä asumissosiaalisessa työssä on kysymys.

Julkaisussa Granfelt esittelee asumissosiaalisessa työssä keskeisiä käsitteitä ja esimerkkiaineiston, sekä taustoittaa asumissosiaalisen työn Asunto ensin -mallia vasten. Tekstissä hän esittelee myös aineistoja, joiden avulla on tarkoitus tuoda esiin asumissosiaalinen työ ammatillisena toimintana sekä sen kohdeilmiöitä. Esimerkkiaineistona on käytetty Y-Säätiön asumisneuvontaa, Uuras-työtoimintaa ja Yksi meistä -hanketta.

Asumissosiaalinen työ: asunnottomuudesta irti ja asunnosta kodiksi on kirjoitettu ensisijaisesti asumissosiaalisen työn ammattilaisille, virikkeeksi yhteiseen pohdintaan ja oman työn reflektointiin.

Asumissosiaalinen työ on tärkeässä roolissa asunnottomuuden poistamisessa

Asunnottomuuden poistaminen edellyttää asuntojen lisäksi myös erilaisiin tilanteisiin vastaavaa asumissosiaalista työtä. Asunto ensin -mallin voidaankin sanoa olevan myös asumissosiaalista työtä.

Käsite asumissosiaalinen työ on vuosien mittaan vakiintunut osaksi asunnottomuustyötä, erityisesti käytännön toimijoiden keskuudessa, mutta yhä enemmän myös tutkimuskirjallisuudessa.

Y-Säätiössä tutkijana työskennellyt Riitta Granfelt on urallaan tutkinut asumissosiaalisen työn merkitystä laajasti. Ennen eläköitymistään lokakuussa 2021 Granfelt kokosi pohdintaansa yksien kansien väliin. Tekstin kirjoittamista ovat inspiroineet Granfeltin käymät keskustelut asumissosiaalisen työn ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa vuosina 2019–2021, kun hän toimi Y-Säätiön tutkijana.

Lataa opas (PDF)