Uusi koulutuspaketti tarjoaa työvälineitä naisten asunnottomuuden poistamiseksi

  • 8.3.2021
  • Uutinen

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa tehty videokoulutuspaketti kokoaa yhteen hyväksi havaittuja työkäytäntöjä naiserityisestä asunnottomuustyöstä. Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 julkaistussa videokoulutuspaketissa on kuusi erillistä osaa.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa tehty videokoulutuspaketti kokoaa yhteen hyväksi havaittuja työkäytäntöjä naiserityisestä asunnottomuustyöstä.

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 julkaistu materiaali on tehty hyödynnettäväksi itseopiskelussa, työryhmissä tai laajemmissa koulutuksissa. Videot tuotettiin hyödyntäen hankkeessa kerättyä tietoa asiakastyöstä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Kokonaisuudessa on yhdistetty ammatillista osaamista sekä kokemusasiantuntijuutta.

”Keskeisenä tekijänä naisten asunnottomuuden poistamisessa on naiserityisen työotteen saaminen osaksi asunnottomuustyötä. Koulutuspaketti tarjoaa ainutlaatuista tietoa ja työvälineitä asunnottomuutta kokevien naisten kohtaamiseen”, kertoo NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen.

Koulutuspaketti sisältää kuusi informatiivistä videota

Videot tarjoavat laajan kattaukset infoa naisten asunnottomuudesta ilmiönä. Voit katsoa ne kaikki tai valita itsellesi sopivat teemat:

1. Johdatus naiserityisyyteen
2. Häpeä ja stigma osana naisten asunnottomuutta
3. Naisten asunnottomuuden kietoutuminen sosiaalisiin suhteisiin
4. Väkivallan yhteys naisten asumiseen
5. Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen
6. Hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä

Tutustu ensimmäiseen koulutusvideoon:

Koulutuspaketti ja julkaisu kokoavat yhteen kolmivuotisen hankkeen aikana tehtyjä havaintoja naisten asunnottomuudesta

NEA-hankkeessa on julkaistu myös Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelma. Julkaisu käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa. Esiin nostetaan myös asumispolun eri vaiheet ja naiserityisen työotteen merkitys sen varrella.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka jatkaa toimintaansa osittain keväällä 2021. Osahankkeita on kahdeksan ja työtä on tehty monitoimijaisella yhteiskehittämisellä. Osahankkeissa ovat olleet mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-Klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on osahankkeiden lisäksi ollut Monika-Naiset Liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hanke sekä Helsingin, Espoon, Vantaan Tampereen ja Turun kaupungit.