Uusi julkaisu kertoo naisten asunnottomuuden erityispiirteistä

  • 2.12.2020
  • Uutinen

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisema artikkelikokoelma kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä.

Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelma on Y-Säätiön julkaisema. Tekstien kirjoittamiseen ovat osallistuneet NEA-hankkeen työntekijät ja mukana olevat organisaatiot. Kirjoittajina on niin kokemusasiantuntijoita kuin muita alan ammattilaisia, kehittäjiä ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem.

Keskiviikkona 2.12.2020 julkaistuun Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelmaan on koottu kattavasti havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä.

Lataa Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelma.

Naiserityisen työotteen merkityksestä ei ole tiedetty tarpeeksi

Julkaisun taustalla on havainto siitä, että asunnottomista ja asunnottomuusuhan alla olevista naisista ja heidän kanssaan tehtävästä tukityöstä tiedetään Suomessa vielä vähän. Artikkelikokoelman tavoitteena on tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja käytäntöjä asunnottomuustyöhön.

”On hienoa, että naiserityinen työote asunnottomuustyössä on nyt saanut perusteoksensa. On kuitenkin kaikkien meidän asunnottomuustyön parissa työskentelevien vastuulla vakiinnuttaa naiserityinen työote myös palvelujärjestelmään”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen toteaa.

Julkaisu käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa. Esiin nostetaan myös asumispolun eri vaiheet ja naiserityisen työotteen merkitys sen varrella. Artikkelikokoelma kuvaa laaja-alaisesti myös hankkeessa hyväksi havaittuja työmalleja.

Julkaisu kokoaa yhteen kolmivuotisen hankkeen aikana tehdyt havainnot naisten asunnottomuudesta

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka päättyy loppuvuodesta 2020. Osahankkeita on kahdeksan ja työtä on tehty monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Osahankkeissa ovat olleet mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-Klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry.

Tutustu julkaisuun! Lataa Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelma ilmaiseksi.