Työskentely Y-Säätiössä on ollut ainutlaatuinen näköalapaikka

  • 24.2.2022
  • Blogi

Koen olleeni etuoikeutettu, että olen voinut osaltani edistää oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Säätiön asuntomäärä on onnistuttu kolminkertaistamaan vajaassa kymmenessä vuodessa, bloggaa eläkkeelle jäävä toimitusjohtajamme Juha Kaakinen.

Teija Ojankoski aloittaa Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtajana maaliskuun alussa. Y-Säätiössä on arvostettu jatkuvuutta, sillä Teija on järjestyksessään vasta kolmas säätiön toimitusjohtaja. Säätiön ensimmäisen toimitusjohtajan Hannu Puttosen lähes 30-vuotinen kausi päättyi 2013, jolloin itse aloitin. Nyt on puolestaan minun vuoroni luovuttaa vetovastuu eteenpäin.

Aloittaessani toimitusjohtajana vuonna 2013 säätiöllä oli 6 339 asuntoa ja 19 työntekijää. Viime vuoden lopussa asuntoja oli lähes kolminkertainen määrä 18 358, työntekijöitäkin jo 171.

Kaikilla mittareilla arvioituna säätiön toiminta on kasvanut merkittävästi. Kasvu ei kuitenkaan ole ollut itsetarkoitus, vaan se on perustunut säätiön missioon ”Jotta jokaisella on koti”.  Kasvun ovat mahdollistaneet säätiön vakaa talous sekä laaja kumppaniverkosto kuntia ja järjestöjä. Tärkeä menestystekijä on ollut myös erittäin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Koti ei synny pelkistä asunnon seinistä

Vaikka säätiön viime vuosien toiminta on painottunut määrällisesti kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen uudistuotantoon, ei säätiön toiminnan ydin, asunnottomuuden poistaminen ja ihmisarvoisen asumisen turvaaminen, ole kadonnut mihinkään. Se on edelleen säätiön strategian ja toiminnan kirkas johtotähti.

Koti ei synny pelkistä asunnon seinistä, vaan siihen tarvitaan elämään merkityksellisyyttä tuovia asioita. Sääntöjensä mukaisesti Y-Säätiö on viime vuosina panostanut asukkaittensa sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseen muun muassa monipuolisella asukastoiminnalla sekä työmahdollisuuksia tarjoavan Uuras-ohjelman avulla.

Säätiön toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja siksi tutkimusyhteistyön lisäksi säätiön omaa tutkimustoimintaa on vahvistettu. Ilahduttavaa on ollut myös nähdä, että säätiön toiminta kiinnostaa ja sillä on vaikuttavuutta maailmanlaajuisesti.

Tarvitaan intohimoa ja kohtaamisia

Omalla työurallani on ollut kolme työnantajaa. Aloitin työelämässä vakituisessa työsuhteessa vuonna 1979 Helsingin silloisessa huoltovirastossa. Koko 1980-luvun olin mukana asunnottomien palvelujen kehittämisessä Helsingissä.

Vaikka jo 80-luvulla tehtiin määrätietoista työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, ero tähän päivään on kuin yöllä ja päivällä. Eroa on sekä asenteissa että ymmärryksessä, kun etsitään toimivia ratkaisuja. Viime vuosina muutos on konkretisoitunut erityisesti siinä, että on siirrytty tilapäisistä asumisratkaisuista pysyvään, vuokrasuhteeseen perustuvaan asumiseen, joka noudattaa Asunto ensin -periaatetta.

Periaatteet ja järjestelmätasoiset muutokset ovat tärkeitä, mutta viime kädessä asunnottomuuden poistaminen on riippuvainen asiaa intohimoisesti ratkovista ihmisistä sekä lukemattomista kohtaamisista asunnottomuutta kokevien ihmisten ja heitä auttavien työntekijöiden kesken.

Omassa työssäni minulla on ollut ilo tehdä työtä yhdessä lukemattomien asunnottomuuden poistamiseen intohimoisesti suhtautuvien ihmisten kanssa. Tässä yhteydessä haluan mainita erityisesti heistä kolme: Y-Säätiön keskeiset perustajat Ilkka Taipale ja hiljattain edesmennyt Heikki S. von Hertzen sekä ympäristöministeriössä pitkään vaikuttanut Peter Fredriksson.

Kaikilta heiltä olen saanut paljon inspiraatiota ja uskoa asunnottomuuden poistamisen mahdollisuudesta, jota moni on pitänyt utopistisena tavoitteena.

Kiitos yhteistyökumppaneille, asukkaillemme ja henkilöstöllemme

Y-Säätiö-konsernin johtaminen ei olisi mahdollista ilman säätiön hallituksen strategista ymmärrystä ja vahvaa tukea toimivalle johdolle. Erityisen kiitollinen olen hallituksen puheenjohtajan Matti Harjuniemen osoittamasta luottamuksesta ja tuesta.

Y-Säätiön toimitusjohtajan tehtävä on ainutlaatuinen näköalapaikka suomalaiseen yhteiskuntaan. Koen olleeni etuoikeutettu, kun olen voinut olla osa Y-Säätiön tarinaa ja osaltani edistää oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Olen vakuuttunut, että Y-Säätiö on tulevaisuudessakin vahva organisaatio kohtaamaan nopeasti muuttuvan maailman haasteet. Luottavaisin mielin luovutan vastuun osaavalle seuraajalleni Teija Ojankoskelle.

Kiitos ja kumarrus kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asukkaillemme sekä säätiön uskomattoman osaaville ja säätiön arvoihin sitoutuneille työntekijöille. Y-Säätiön tarina jatkuu.