Toiveet ja todellisuus

  • 26.1.2015
  • Uutinen

”Nuoruus on suurten muutosten aikaa”

Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 -tutkimus on julkaistu. Tutkimuksessa selvitetään 18–29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nykyistä asumista sekä asumiseen liittyviä suunnitelmia, ongelmia ja toiveita. Tutkimuksen aineisto kerättiin nuorille suunnatulla valtakunnallisella puhelinkyselyllä. Nuoret asuvat muuta väestöä ahtaammin ja yleisintä on vuokra-asuminen. Maahanmuuttajataustaisten nuorten asema asuntomarkkinoilla on selvästi kantaväestön nuoria heikompi.Nuorisoasuntojen tarjontaa tulisi lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa sekä Tampereen seudulla. Väestöennusteiden mukaan nuorten määrä kasvaa näillä alueilla edelleen tulevaisuudessa, erityisesti maahanmuuton vaikutuksesta, mutta vuokra-asuntomarkkinat ovat jo ennestään kireät. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy ja sen rahoittajana toimivat ympäristöministeriö, nuorisoasiain neuvottelukunta
(Nuora), Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö.Voit tutustua tutkimukseen seuraavasta linkistä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153037/SY_2_2015.pdf?sequence=1