Tietosuoja

Tietosuoja

Käsittelemme Y-Säätiö-konsernissa henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on kiinteistöliiketoiminnassa ja muussa konsernin toiminnassa välttämätöntä.

Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Sidosryhmärekisteri tietosuojaseloste

Työnhakijarekisteri tietosuojaselosta

 

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu