Uusi asunnottomuusohjelma painottaa kuntien vastuuta

  • 26.3.2020
  • Uutinen

Uuden asunnottomuusohjelman merkitys korostuu vallitsevan koronavirustilanteen myötä. Nyt tarvitaan pysyviä asumisratkaisuja ja lisää kohtuuhintaisia asuntoja.

Uusi hallitusohjelman mukainen yhteistyöohjelma pyrkii puolittamaan asunnottomuuden Suomessa vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriön koordinoiman ohjelman painopiste on kuntien asunnottomuustyössä, mutta myös järjestöillä on tärkeä rooli. Y-Säätiö on sitoutunut asunnottomuusohjelman tavoitteisiin ja on edustettuna ohjelman ohjausryhmässä.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten, valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille pääkaupunkiseudulla sekä muissa kasvukeskuksissa. Pyrkimyksenä on myös parantaa asumisneuvonnan saatavuutta tekemällä siitä lakisääteistä sekä vahvistaa asunnottomuustyötä ja siihen liittyvää yhteistyötä.

Uusi asunnottomuusohjelma nojaa edelleen vahvasti Asunto ensin -periaatteeseen.

Koronavirustilanne korostaa tilapäisen asumisen ongelmallisuutta

Asunto ensin -periaatteen mukaisen työn merkitys kasvaa entisestään koronaviruksen myötä.

”Vallitseva maailmanlaajuinen tilanne on erityisen traaginen juuri asunnottomien osalta ja se korostaa myös tilapäisen asumisen ongelmallisuutta. Tarvitaan pysyviä asumisratkaisuja ja siksi kohtuuhintaisten asuntojen määrää on lisättävä”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Suomen tavoitteellinen asunnottomuustyö on tuottanut tulosta. Tuoreimmat asunnottomuustilastot kuitenkin osoittavat, että asunnottomuus vaikuttaa edelleen 4 600 ihmisen elämään Suomessa.

”Tämä luku osoittaa, että työtä on yhä tehtävänä”, Juha Kaakinen toteaa.