Tavoittaako asunnottomuustyö jatkossakin asunnottomat?

  • 12.1.2024
  • Vieraskynä
  • Asunnottomuus, Asunto ensin, Liikkuva moniammatillinen työ, Verkostokehittäjät

Asunnottomuustyön toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut hyvinvointialueiden ja tukijärjestelmän muutosten myötä. Tuoreen raportin mukaan liikkuva moniammatillinen työ paikkaa palvelujärjestelmän heikkouksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asunnottomien parempaan saavuttamiseen, kirjoittaa erityissuunnittelija Maria Degerman Asunto ensin Verkostokehittäjistä.

Hyvinvointialueuudistuksen tarkoituksena ei alun perin ole ollut keskittää palveluja, vaan turvata niiden saatavuus yhdenvertaisesti koko maassa. Kuitenkin käytännössä esimerkiksi asunnottomien palvelut näyttävät keskittyvät hyvinvointialueiden isompiin paikkakuntiin. Vaarana voi olla se, että pienempien paikkakuntien asunnottomat tai asunnottomuusuhan alla olevat ihmiset jäävät ilman palveluja.  

Myös asumistukeen liittyvät uudistukset ohjaavat ihmisiä hakemaan jatkossa edullisempaa asumista. Edullisin asunto harvoin löytyy alueelta, jossa palvelut ovat monipuolisimmat. Saatammekin joutua tilanteeseen, jossa palveluja tarvitsevat ihmiset asuvat eri alueella, kun missä palveluja tarjotaan. Jos näin käy, voimme kadottaa paitsi tiedon asunnottomien palvelutarpeista mutta myös tiedon asunnottomien määrästä.  

Suomalaisissa asunnottomuustyön selvityksissä, raporteissa ja suosituksissa on toistuvasti nostettu esiin liikkuvan moniammatillisen työn rooli asunnottomuuden poistamisessa. Liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön keskeisenä tehtävänä on tuoda asunnottomuustyö sinne missä asiakkaatkin ovat. Keskeistä moniammatillisessa liikkuvassa asunnottomuustyössä on palvelujärjestelmän ulkopuolella olevien ihmisten tavoittaminen sekä heidän saamisensa palvelujen piiriin. Liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön merkitys näyttää hyvinvointialueiden synnyn myötä kasvavan, jotta asunnottomuustyö jatkossakin tavoittaisi asunnottomat.  

Liikkuva moniammatillinen työ ratkaisuna muuttuvassa yhteiskunnassa 

Y-Säätiön koordinoima Asunto ensin Verkostokehittäjät kokosi yhdessä Tampereen yliopiston RESET-tiimin tutkijoiden Annalisa Sanninon ja Yrjö Engeströmin kanssa yhteen erilaisia liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön toimijoita. Heidän kanssaan tehdyssä työpajasarjassa sekä loppuraportissa todettiin, että liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön sisällä on kehitetty työskentelytapoja, joiden avulla palvelujärjestelmän katkoksia voidaan korjata ja integraatiota vahvistaa. Liikkuva moniammatillinen asunnottomuustyö on samanaikaisesti sekä yksilöasiakkaiden tukemista että palveluverkon eheyttämistä  

Liikkuva moniammatillinen asunnottomuustyö kykenee räätälöimään palveluja asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi ja tarjoamaan niitä joustavasti palvelutarpeen syystä tai toisesta muuttuessa. Moniammatillisuus mahdollistaa eri asiantuntijuuden ja osaamisen saamisen samasta tiimistä ja tätä kautta myös asiakkaan ohjaamisen sekä saattamisen hänen tarvitsemiinsa palveluihin ilman katkoksia palvelujen välillä. 

Tulevien asumistukiuudistusten myötä asunnottomuusriski tulee koskemaan entistä laajempia ihmisryhmiä. Jotta asunnottomuustyö jatkossakin tavoittaisi asunnottomat, tulee palvelujemme olla etsiviä, joustavia, nopeita ja asiakaslähtöisiä. Liikkuva moniammatillinen asunnottomuustyö kykenee usein vastaamaan asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla elävien moninaisiin palvelutarpeisiin, joihin toimipistelähtöisessä työskentelyssä on vaikea reagoida tai edes tunnistaa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön toimintatapa ja tiimit vakiinnutettaisiin osaksi hyvinvointialueiden palvelujärjestelmää.