Paperittomuuden kuva Suomessa -missä mennään?

Koulutuksen materiaaleja: Meri Korniloff, Paperittomat-hanke (Pakolaisneuvonta ry): Y_saatio_Paperittomat_hanke, Jouni Widell, Vivo ry: Ristin suojassa esittely, Tuuli Shinyella, Suldaan Said Ahmed, Suojattomat-hanke (HDL): Suojattomat_esite_FIN+ENG+ARB+SOM, Johanna Matikainen, Suomen Punainen Risti: Y-Säätiö SPR (lisätty 22.2.17)

Koulutuksen ohjelma: 2_15_17 Paperittomuuskoulutus_missä mennään (lisätty 1.2.17)

AUNE-Verkostokehittäjät järjestää yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa tänä vuonna 2017 yhteensä kolme koulutuspäivää paperittomuudesta. Koulutukset perustuvat vuonna 2016 yhdessä Ympäristöministeriön kanssa järjestetyn maahanmuuttajien asumispolun kehittämiseen keskittyneeseen Vokista kotiin -hankkeeseen ja jatkotyöskentelyä varten osallistujille tehtyyn kyselyyn koulutustarpeista. Yhtenä keskeisenä teemana kyselyssä nousi esille paperittomuus eli laittomasti maassa oleskelevien tilanne. AUNE-Verkostokehittäjien koulutuksissa on tavoitteena lisätä toimijoiden yhteistä ymmärrystä paperittomien tilanteesta ja asumistarpeista. Koulutukset ovat tarkoitettu asunnottomien asumispalveluiden työntekijöille, jotka kohtaavat työssään paperittomia ja muille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuuksia tilanteessa.

Ensimmäisen koulutustilaisuuden Paperittomuuden kuva Suomessa -missä mennään? (15.2) tavoitteena on luoda yleiskuvaa siitä mistä paperittomuudessa on kyse ja miten se Suomessa näkyy sekä kartoittaa järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia paperittomien kohtaamisessa. Koulutuksessa kuullaan asiantuntija-alustuksia eri järjestöjen tahoilta sekä muutama hanke-esittely, jonka lisäksi osallistujia kannustetaan jakamaan omia kokemuksia ja käymään yhteistä keskustelua.

Tervetuloa!

AUNE-Verkostokehittäjät

Koulutuksen enimmäismäärä 50 osallistujaa

Ilmoittaudu tapahtumaan: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1242949&SID=895f76c6-d576-4229-a120-f3ef471f02aa&dy=1234156679