Kuopion asumisen päivät

Sote-uudistus ja valinnanvapaus – kuinka heikommassa asemassa olevat ihmiset tulisi huomioida?

Uusissa sote-palveluissa tullaan korostamaan yksilöiden mahdollisuutta valita itselleen paras palvelu. Tämä herättää monenlaisia kysymyksiä asunnottomuuden, päihde- ja mielenterveysongelmien ym. parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa: Entä jos asiakkaalla ei ole voimia tai kykyä vaatia tai valita tarvitsemiaan palveluita? Mistä asiakas saa tarvitsemansa tiedon valinnan tekemiseen? Kuinka varmistetaan tarjolla olevien palveluiden laatu esimerkiksi asumispalveluissa ja kuinka käyttäjäkokemuksia saadaan kerättyä?

Kohderyhmä

Sosiaalipalveluiden tuottajat ja tilaajat, edunvalvontatyötä tekevät järjestötoimijat, sote-uudistusta valmistelevat kuntien ja maakuntien sekä hankintayhteisöjen edustajat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, muut sosiaalipoliittisesta keskustelusta kiinnostuneet ammattilaiset ja aktiivit

Seminaarin tavoite

  • tarjota välineitä valinnanvapautta koskevan keskustelun käymiseen erityisesti haavoittuvien asiakasryhmien edunvalvonnan näkökulmasta
  • pohtia heikommassa asemassa olevien väestöryhmien asemaa muuttuvalla palvelukentällä
  • tarjota tietoa vaikuttavampien palveluiden kehittämisen tueksi ja antaa välineitä alueellisten sote-yhteisöjen rakentamiseen

Lisätiedot:
laura.meriluoto@sirkkulanpuisto.com tai 0447148000

Ilmoittaudu tapahtumaan: https://www.webropolsurveys.com/S/78AA5DF4AB152FF2.par

Ilmoittaudu

Sukupuoli (STEA:n raportointia varten)
Ikä (STEA:n raportointia varten)