Koulutus: Turvallinen asuminen 3.11.2022 klo 12-15:30

Asunto Ensin Verkostokehittäjät järjestää yhteistyössä Helsingin Pelastusliitto ry:n sekä Sininauhasäätiön kanssa koulutuksen asumisen turvallisuudesta. Koulutuksessa tarkastellaan turvallisuutta ajankohtaisista näkökulmista ja pohditaan sitä, miten turvallisuudesta voisi viestiä niin, että se tavoittaisi ihmiset mahdollisimman laajasti.

OHJELMA

Koulutus järjestetään etäyhteyksin, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä.

Turvallisuus hajasijoitetun asumisen tukityössä – kokemuksia ja käytäntöjä 3.11.2022, Helakorpi Jari-Juhani

Turvallinen koti ja asuminen

Ilmoittadu tapahtumaan: https://link.webropolsurveys.com/S/05108EB32BB483CA