Asunto ensin -koulutus

Suomen asunto ensin -työssä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana paljon. PAAVO I -ohjelmakausi käynnisti Suomen ae-työn kehityksen vuonna 2008 ja nyt kymmenen vuoden jälkeen siitä on tullut kansainvälisesti tunnettu saavutus. Koulutuksessa perehdyttiin Suomen ae-mallin kulmakiviin, syvennettiin ae -periaatteiden tuntemusta ja soveltamista ja keskusteltiin ae-työn toteutumisesta koulutukseen osallistuvien tahojen palveluissa.

Asunto ensin -koulutuksia on suunniteltu saman sisältöisinä noin kolme tälle vuodelle ja ne ovat suunnattu sekä uusille että kokeneemmille asumissosiaalisentyön tekijöille.

Koulutuksen alustajina toimivat Jari Karppinen (AUNE-ohjelmajohto) ja Sari Timonen (Verkostokehittäjät, Y-Säätiö).

Asunto ensin -koulutus

Asunto ensin -malli Suomessa. Yhteiskehittäminen ja verkostotyö – Sari Timonen

Asunto ensin -periaatteet ja laatusuositukset – Jari Karppinen

Asunto ensin -laatusuositusten toteutumisen arviointi:

Vva ry:n tekemä palautekysely asukkaille

Ilmoittautuminen viereisistä linkeistä