Verkostokehittäjien koulutus: Asumisen juridisia kysymyksiä ja yhteiskehittämistä (Oulu)

Verkostokehittäjien ja Oulun yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa paneudutaan asumisen juridisiin kysymyksiin sekä yhteiskehittämiseen. Päivän aikana kuullaan kattavasti vuokrasopimussuhteesta ja tuetusta asumisesta, kuntoutumisen tuesta, asumisen tuesta sekä isännöinnin ja tuetun asumisen yhteistystöstä. Päivä päätetään yhteisellä työskentelyllä.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Esitykset:

Verkostokehittäjät yhteiskehittämisen alustana AUNE-ohjelmassa

Asumisen juridisia kysymyksiä: Vuokrasopimussuhde ja tuettu asuminen

Kuntoutumisen tuki ja asuminen vuokra-asunnoissa

Asumisen tuki normaalissa vuokra-asuntokannassa